Henrieta Hančárová

Bakalářská práce

Strategická analýza vnútorných zdrojov podniku Kia Motors Slovakia s.r.o.

Strategická analýza vnitřních zdrojů podniku Kia Motors Slovakia s.r.o.
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce Strategická analýza vnitřních zdrojů podniku Kia Motors Slovakia s.r.o. je vytipovat hlavní silné, resp. slabé stránky za účelem využití příležitostí na trhu a to prostřednictvím vybraných metod vnitřní strategické analýzy. Pro identifikování příležitostí na trhu převedu i analýzu okolí podniku. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části …více
Abstract:
The main goal of the bachelor thesis Strategic Analysis of Internal Resources of Kia Motors Slovakia s.r.o. is to identify the main strengths and weaknesses in order to exploit market opportunities through selected methods of internal strategic analysis. The business environment will be analyzed to identify market opportunities. The bachelor thesis is divided into two main parts. In the theoretical …více
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce Strategická analýza vnútorných zdrojov podniku Kia Motors Slovakia s.r.o. je vytipovať hlavné silné, resp. slabé stránky za účelom využitia príležitostí na trhu a to prostredníctvom vybraných metód vnútornej strategickej analýzy. Pre identifikovanie príležitostí na trhu prevediem aj analýzu okolia podniku. Bakalárska práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. V teoretickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Petr Boukal
  • Oponent: Josef Krause

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77448