Jana BALEJOVÁ

Bakalářská práce

English Speaking Kindergartens in Moravian-Silesian Region

English Speaking Kindergartens in Moravian-Silesian Region
Abstract:
This thesis deals with English speaking kindergartens in the North Moravian region, their short description, analysis and comparison. The first theoretical chapter is devoted to different approaches towards children education, to bilingualism and to the detailed examination of Froebel and Montessori teaching methods, which served as a base for the development of modern teaching programmes for preschool …více
Abstract:
Náplní této bakalářské práce jsou anglicky mluvící školky v Severomoravském regionu, jejich stručný popis, následná analýza a srovnání. První kapitola, která je teoretického charakteru, je věnována různým přístupům k předškolnímu vzdělávání, bilingvismu a podrobnému prozkoumání Froebelovi metody a Montessori metody, které obě nadále posloužily jako základna pro vývoj moderních výukových technik pro …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
Zveřejnit od: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALEJOVÁ, Jana. English Speaking Kindergartens in Moravian-Silesian Region. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma