Bc. Petra Stuchlá

Bachelor's thesis

Problematika kriminality a její prevence v okrese Louny

The problems of kriminality and its prevention in the region of Louny
Abstract:
V mé práci jsou uvedeny přehledy o základních údajích a informacích týkající se prevence kriminality. V teoretické části jsou vymezeny a popsány druhy kriminality, pojmy a struktura preventivních aktivit v České republice. Aplikační část je zaměřena na vybrané orgány v okrese Louny, které se v rámci své činnosti zabývají prevencí kriminality a jaké druhy preventivních opatření využívají, další část …more
Abstract:
In my work there are presented summaries of basic data and information relating to crime prevention. In the theoretical part there are identified and described types of crime, the concepts and structure of preventive activities in the Czech Republic. The application part is focused on selected institutions in the Louny district, which are in their work engaged in preventing crime and on types of preventive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Eva Vetýšková
  • Reader: PaedDr. Václav Netolický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní