Bc. Jaroslav Rybář

Bachelor's thesis

ETF - Nástroj dlouhodobé investiční strategie

ETF - A tool of a long-term investment strategy
Abstract:
Bakalářské práce „ETF – Nástroj dlouhodobé investiční strategie“ přináší analýzu různých investičních stylů a z těch nejúčinnějších sestavuje dlouhodobou investiční strategii. První část práce popisuje historické výnosy a vymezuje pasivní investování, zastoupené Exchange-Traded Funds. Další část srovnává výkonnost aktivní správy s tržním benchmarkem. Třetí kapitola je zaměřena na vybírání nejefektivnějších …more
Abstract:
The thesis: “ETF – A tool of a long-term investment strategy“ analyses investment styles and from the most efficient ones creates a long-term investment strategy. The first part of the thesis describes historical returns and passive investing, with Exchange-Traded Funds. Another part compares return of the actively managed funds with benchmark and the market. The third chapter is focused on choosing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Tomáš Dráb

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Finance and Accounting / Finance