Miroslav ŠŮS

Diplomová práce

Návrh optimálního ročního tréninkového cyklu pro začínající fotbalisty ve věku 6-10 let

The suggestion for an optimal year training cycle for footbal beginners from 6.-10.
Anotace:
Tato práce navrhuje postup při sportovní přípravě mladých fotbalistů ve věku 6-10 let. Zabývá se specifickou sportovní přípravou dětí, jejími rozdíly od sportovní přípravy dospělých, rozvojem pohybových schopností a specifických dovedností. Jsou zde uvedeny příklady tréninkových jednotek, které byly aplikovány po dobu jednoho ročního tréninkového cyklu.
Abstract:
This work suggests a procedure for sports training of young football players aged 6-10 years. It deals with specific sports training of children, its differences from adult sports training, development of motor abilities and specific skills. There are examples of training units, which were applied for a period of one year training cycle.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2011
Identifikátor: 26924

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Luboš Charvát

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠŮS, Miroslav. Návrh optimálního ročního tréninkového cyklu pro začínající fotbalisty ve věku 6-10 let. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická