Miroslav Šála

Bakalářská práce

Návrh modelu řízení projektu Career Days v neziskové organizaci AIESEC

The Proposal for Model of Managing of the Project Career Days in Non-profit Organization AIESEC
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodný způsob vedení a řízení projektu Career Days, který probíhá každý rok pod záštitou AIESEC. Zprvu se práce věnuje výkladu základních pojmů projektového řízení, volně přechází k popisu neziskové organizace, která je investorem projektu a pokračuje k popisu způsobu řízení projektu, kde jsou odhaleny největší nedostatky řízení a vedení projektu. V následujícím …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is a suggestion on suitable way of managing and leading of the project Career Days, which is yearly run by AIESEC Czech Republic. Firstly, the thesis is dedicated to explanation of basic terms of project management, continues to description of NGO, which is its investor and then comes to description of the current way of managing of the project identifying the main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Martina Kuncová
  • Oponent: Aleš Baránek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21304