Lukáš BUREŠ

Bakalářská práce

Vylepšená realita v OpenGL za pomoci vizuálního snímače

Augmented reality in OpenGL using a visual sensor
Anotace:
Práce se zabývá technologií rozšířené reality. Obsahuje matematický popis kalibrace virtuální scény ze známého kalibračního vzoru. Popisuje postup implementace v programovacím jazyce C++ s využitím knihoven OpenGL a OpenCV. V závěru prezentuje získané výsledky a navrhuje další možný postup pro optimalizaci.
Abstract:
The thesis deals with the technology of augmented reality. It contains a mathe- matical description of the calibration of a virtual scene from a known calib- ration pattern. It describes how to implement the algorithm in C++ using OpenGL and OpenCV. In conclusion, it presents the obtained results and suggests another possible procedure for the optimization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Marek Hrúz

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUREŠ, Lukáš. Vylepšená realita v OpenGL za pomoci vizuálního snímače. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/