Alena Fojtů

Bakalářská práce

NIkolaj Andrejevič Rimskij - Korsakov - Šeherezáda

Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov. Scheherazade
Anotace:
Diplomová práce „Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov: Šeherezáda“ pojednává o životě a díle ruského hudebního skladatele Nikolaje Andrejeviče Rimského-Korsakova. Obsahuje životopis skladatele a analýzu jeho orchestrální suity Šeherezáda, přičemž hlouběji zkoumá problematiku trubkového partu. Zabývá se požadavky na techniku, která je specifická pro hru na trubku a vyskytuje se napříč celým dílem. Dále …více
Abstract:
Diploma thesis „Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov. Scheherazade” deals with the life and works of the Russian music composer Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov. It contains a composer's biography and analysis of his orchestral suite, Sheherezada, and deeper exploring the issue of the tubular part. It deals with the requirements of a technique that is specific to the pipe and occurs across the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Jan Broda
  • Oponent: MgA. Vojtěch Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/g6e7y/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na trubku