Iveta Šplíchalová

Bachelor's thesis

Právo šaria v muslimských státech

Sharia law in muslim countries
Anotácia:
Bakalářská práce analyzuje vztah náboženství a společnosti islámských zemí v historickém kontextu, který zasahuje až do současnosti. Autorka se věnuje islámskému právnímu systému šarí'a, z historického hlediska popisuje vývoj právního systému a jeho stoupající a klesající vliv na společnost a stát. Cílem práce je porovnat sekularizační proces Turecké republiky a Íránské islámské republiky a zanalyzovat …viac
Abstract:
The thesis analyzes the relationship between religion and society of Islamic countries in a historical context that extends to the present. The author deals with the Islamic Shariah legal system, from a historical perspective describes the development of the legal system and its increasing and decreasing impact on society and the state. The aim is to compare the process of secularization of Turkey …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: Vladimír Prorok
  • Oponent: Milan Lupták

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/65088

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma