Josef Lokvenc

Bakalářská práce

Drogy a kriminalita související se zneužíváním návykových látek

Drugs and crime related to substance abuse
Anotace:
Bakalářská práce v první části dělí zakázané nealkoholové drogy, které jsou následně detailněji popsány a kategorizovány dle obsahu účinných látek. Je zmíněna jak historie těchto drog, tak i současný postoj. Druhá část je zaměřena na kriminalitu přímo související s drogami a to především výroba a v neposlední řadě jejich distribuce. V poslední části bakalářské práce jsou obsaženy kvantitativní výzkumy …více
Abstract:
The bachelor's thesis in the first part divides banned non-alcoholic drugs, which are then described in more detail and categorized according to the content of active ingredients. Both the history of these drugs and the current attitude are mentioned. The second part focuses on crime directly related to drugs, especially production and, last but not least, their distribution. The last part of the bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/zafj0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Fabián, PhD.
  • Oponent: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě