RNDr. Kateřina Coufalíková, Ph.D.

Disertační práce

Aplikace MALDI MS pro analýzu biologicky aktivních látek

MALDI MS applications for analysis of biologically active compounds
Anotace:
Předkládaná práce je věnována stanovení biologicky významných látek pomocí hmotnostní spektrometrie (MS) s laserovou desorpcí a ionizací za účasti matrice (MALDI). První část popisuje vývoj nového multidetekčního systému pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC), který doplňuje konvenčně používanou MS s elektrosprejovou ionizací (ESI) o MALDI MS a MS s laserovou desorpcí za účasti substrátu …více
Abstract:
The presented PhD thesis focuses on the determination of biologically important compounds by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI MS). The first part presents the development of a new multidetection system for high performance liquid chromatography (HPLC), which supplements conventional MS with electrospray ionization (ESI) by MALDI MS and MS with substrate-assisted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 2. 2019
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr., RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D., Ing. Robert Jirásko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta