Theses 

Vývoj pracovní migrace po vstupu ČR do EU – Bc. Kateřina Brodská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Brodská

Bakalářská práce

Vývoj pracovní migrace po vstupu ČR do EU

Development of Working Migration upon Admission of the CR to the EU

Anotace: Tématem bakalářská práce je popsání pracovní migrace a migračních proudů v rámci Evropské unie. Práce se zaměřuje zejména na období finanční krize (na období od roku 2008 – 2010). Práce vychází ze srovnání dat dostupných pro jednotlivé pracovní trhy v období před krizí s daty, která jsou dostupná pro roky po nástupu hospodářské krize. Dále jsou zpracována dostupná data o migraci a migračních proudech v rámci EU. Teoretická část se zaměřuje na institucionální popis Evropské unie, zejména na instituce, které pracovní trh ovlivňují nebo stimulují. Pozornost je věnována i samotnému vzniku a vývoji Evropské unie.

Abstract: The topic of my bachelor thesis is the description of labour migration and migration flows within the European Union. The thesis is focused on the period of the financial crisis (from 2008 - 2010). The work is based upon a comparison of data available for individual labour markets in the period before the crisis with data, which are available for the years after the economic crisis started. Further, I have processed data available from migration flows and migration within the EU. The theoretical part focuses on institutional description of the European Union, especially on institutions which affect labour market or stimulate it. The history and evolution of the European Union is also described here.

Klíčová slova: Evropská unie, Česká republika, trh práce, migrace, hospodářská krize

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Lucie Sandmann, M.A.
  • Oponent: PhDr. Martina Mysíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:44, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz