Dita MACÁKOVÁ

Bakalářská práce

Nederlandse somatische fraseologismen en hun Tjsechische equivalenten in het parallelle corpus InterCorp

Dutch somatic phraseologisms and their Czech equivalents in the parallel corpus InterCorp
Anotace:
Tato práce se zabývá nizozemskými somatickými frazeologismy, které v sobě zahrnují pojmenování hlavy a smyslových orgánů, a jejich českými překlady. Teoretická část práce pojednává o kognitivní lingvistice, frazeologii a kontrastivní lingvistice; další kapitoly jsou věnovány somatismům v jazykovém kontextu a jazykovým korpusům. V praktické části byl za pomoci paralelního korpusu InterCorp vytvořen …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with Dutch somatic phraseologisms which contain names of head and sense organs, and their Czech translations. The theoretical part of the work is dedicated to the cognitive linguistics, phraseology and contrastive linguistics; the other chapters focus on somatisms in language context and on language corpora. In the practical part of the work the subcorpus of Dutch somatisms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Kateřina Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACÁKOVÁ, Dita. Nederlandse somatische fraseologismen en hun Tjsechische equivalenten in het parallelle corpus InterCorp. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Praktická nizozemská filologie - Španělská filologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0qrkck 0qrkck/2
6. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
6. 5. 2015
Marklová, E.
7. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.