Bc. Zbyněk Plavec

Diplomová práce

Ocenění Komerční banky a.s. pomocí metody volných peněžních toků

Valuation of Komerční banka a.s. using free cash flow
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku pomocí metody diskontovaných peněžních toků. Jsou zde představeny a analyzovány základní předpoklady a metody ocenění. Dále jsou zde stanoveny pojmy potřebné pro pochopení rozdílů mezi cenou a hodnotou. Je zde rozebrán postup a využití strategické analýzy, finanční analýzy a způsob tvorby generátorů hodnoty pro potřeby stanovení výsledné …více
Abstract:
This thesis is focused on business valuation using discounted cash flow. There’re presented and analyzed basic assumptions and valuation methods. There’re established concepts needed to understand the difference between price and value. There are examined procedure and use of strategic analysis, financial analysis and value of generator for determination of business value. This thesis is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní