Mário Polák

Bakalářská práce

The Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of POLÁK WINERY, s.r.o.

An Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of POLÁK WINERY, s.r.o
Abstract:
This bachelor's thesis analyses marketing communication mix of the company POLÁK WINERY, s.r.o. It is divided into the theoretical part where are basic marketing concepts explained as marketing, marketing mix, marketing communication mix and various marketing analyses. The second part is an analytical part where is theoretical knowledge applied to analyze marketing mix, tools, and strategies used in …více
Abstract:
Táto bakalárska práca analyzuje marketingovú komunikáciu spoločnosti POLÁK WINERY, s.r.o. Je rozdelená na teoretickú časť, kde sú vysvetlené základné pojmy ako marketing, marketingový mix, marketingová komunikácia a opísané rôzne marketingové analýzy. Druhá časť je praktická a teoretické znalosti sa v nej uplatňujú na analýzu marketingového mixu a komunikačných nástrojov a stratégií, ktoré vybraná …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Polák, Mário. The Analysis and Improvement of the Marketing Communications Mix of POLÁK WINERY, s.r.o.. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe