Nikola Tajmlová

Diplomová práce

Ocenění podniku GASTOP JH, s.r.o. metodou EVA

Valuation of a GASTOP JH, Ltd with EVA method
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku oceňování podniku. Cílem diplomové práce je vhodně zvolenou metodou zjistit tržní hodnotu podniku k datu 31. 12. 2018. K cíli se dostanu pomocí postupným analyzováním metod hodnocení podniku. Jedná se o metody analýzy výnosů, metody založené na analýze trhu a v neposlední řadě ocenění na základě analýzy majetku, které jsou platné v České republice. Poznatky …více
Abstract:
This master‘s thesis is focused on the issue of business valuation. The aim of the thesis is to determine the market value of the company by a suitably chosen method as of December 31, 2018. The goal is to get through the gradual analysis of business evaluation methods. These are methods of yield analysis, methods based on market analysis and the last one valuation based on property analysis, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2019
  • Vedoucí: Taťána Hajdíková
  • Oponent: Petra Kozáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78201