Bc. Veronika VAVŘÍČKOVÁ

Diplomová práce

Žížaly v lesních ekosystémech

Earthworms in forest ecosystems
Anotace:
Předmětem diplomové práce je stanovení reakce žížal na vápnění v lesních porostech LS Litvínov a vymezení některých stanovištních podmínek pro výskyt žížal v lesních porostech imisního území LS Děčín. Metodou zemních pastí a tullgrenů bylo na území LS Litvínov zachyceno 8 druhů čeledi Lumbricidae. V souladu s dlouhodobým sledováním grantového projektu Lesů ČR vedoucím diplomové práce se potvrdil pozitivní …více
Abstract:
The subject of this thesis is to determine the response of earthworms on liming in the forest vegetation of Forest District Litvínov and to define certain habitat conditions for the occurrence of earthworms in forests vegetation in areas influenced by air pollution in Forest District Děčín. By the method of formalin soil traps and extraction in Tullgren apparatuses eight kinds of family Lumbricidae …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAVŘÍČKOVÁ, Veronika. Žížaly v lesních ekosystémech. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny