Bc. Martin Šimko

Diplomová práce

Optimalizace pro vyhledávače v životním cyklu webu

SEO in web life cycle
Anotace:
Cílem této diplomové práce je představit optimalizaci pro vyhledávače (SEO) v jednotlivých fázích životního cyklu webu. Autor se věnuje SEO z pohledu přípravy webu, redesignu a dlouhodobé správy. Klade také velký důraz na fakt, že SEO by mělo být součástí webu ještě před jeho samotným vytvořením. Představuje tím SEO jako dlouhodobý proces, který by měl trvat po celý životní cyklus webu. Z principu …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to introduce search engine optimization (SEO) in different stages of web life cycle. Author deals with SEO in a view of web preparation, redesign and long-term maintenance. Strong emphasis is also on the fact that SEO should be part of the web even before its creation. It is not possible to guarantee the exactly position in search engine result page. To prove this, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky