Theses 

Optimalizace pro vyhledávače v životním cyklu webu – Bc. Martin Šimko

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Šimko

Master's thesis

Optimalizace pro vyhledávače v životním cyklu webu

SEO in web life cycle

Abstract: Cílem této diplomové práce je představit optimalizaci pro vyhledávače (SEO) v jednotlivých fázích životního cyklu webu. Autor se věnuje SEO z pohledu přípravy webu, redesignu a dlouhodobé správy. Klade také velký důraz na fakt, že SEO by mělo být součástí webu ještě před jeho samotným vytvořením. Představuje tím SEO jako dlouhodobý proces, který by měl trvat po celý životní cyklus webu. Z principu není možné garantovat přesné pozice ve výsledcích vyhledávání. Aby toto autor doložil, popisuje strukturu a fungování fulltextových vyhledávačů a také faktory, které jsou při vyhodnocování stránek důležité. Jako každou investici, tak i SEO je nutné vyhodnocovat a ověřit, zda přináší provozovatelům webů užitek. Proto je jedna z kapitol věnována analytickým nástrojům, definování cílů a KPI, pomocích kterých vyhodnocování probíhá.

Abstract: The aim of the diploma thesis is to introduce search engine optimization (SEO) in different stages of web life cycle. Author deals with SEO in a view of web preparation, redesign and long-term maintenance. Strong emphasis is also on the fact that SEO should be part of the web even before its creation. It is not possible to guarantee the exactly position in search engine result page. To prove this, author describes structure of search engines, how they are working and which factors are important in pages evaluation. SEO, like any investment, is necessary to evaluate and measure return of investment. That is why one chapter is dedicated to analytical tools, how to define goals and KPIs by which the evaluations is made.

Keywords: seo, optimalizace pro vyhledávače, seo konzultant, Google, Seznam.cz, fulltextový vyhledávač, web, internetový marketing

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 22:20, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz