Mgr. Kateřina Stránská

Diplomová práce

Druh textu: Dopis: Srovnání - čeština - němčina (Soukromé dopisy, čtenářské dopisy)

Text type: Correspondence: Comparison - Czech - German (private correspondence, readers correspondence)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním českých a německých soukromých dopisů a českých a německých čtenářských dopisů.
Abstract:
This dissertation compares Czech and German private correspondence and Czech and German readers correspondence.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta