Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.

Disertační práce

Moderní přístupy k řízení územní veřejné správy

Modern Approaches to the Management of Local Public Administration
Anotace:
Disertační práce se zabývá aspekty mající vliv na moderní přístupy k řízení územní samosprávou v ČR. Vzájemně jsou spojeny problematika obecné teorie řízení se specifiky, které se uplatňují při řízení veřejných organizací. Aplikace moderních přístupů k řízení souvisí se změnami. Změny jsou ve veřejné správě konány na dvou úrovních. Ke změnám dochází v důsledku reforem i v důsledku změn, které realizují …více
Abstract:
This thesis deals with modern approaches to public management in Czech local government. General management theory and specifics of public sector management are mutually complementary. Application of modern management approaches related to the changes. Changes are in the public service held at two levels. Changes occur as a result of the reforms and also due to changes that implement various public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc., doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta