Bc. Holišová Holišová

Diplomová práce

Stanovení prodejní ceny podniku pomocí metod diskontovaného cash flow

Determination of the selling price of the company using discounted cash flow methods
Anotace:
Cílem této diplomové práce je stanovení prodejní ceny rodinného podniku MELODIE s.r.o. za použití výnosové metody DCF entity. Podnik se zabývá výrobou dřevěných hudebních smyčcových nástrojů. Práce je rozdělena na teoretickou a aplikační část. Teoretická část zahrnuje literární rešerši, zabývající se problematikou oceňování podniků obecně. Poté je detailně popsán celý postup oceňování podniku pomocí …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to determine the selling price of the family business MELODIE s.r.o. using the DCF entity yield method. The company is engaged in the production of wooden musical string instruments. The work is divided into theoretical and application part. The theoretical part includes a literature search, dealing with the issue of business valuation in general. Then the whole process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní