Petra Obdržalová

Bakalářská práce

Ženy jako oběti domácího násilí v řízení o přestupcích proti občanskému soužití

Women as victims of domestic violence in proceedinds on offences against civil coexistence
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou domácího násilí páchaného na ženách. Je zaměřena zejména na řešení případů domácího násilí správním orgánem v rámci přestupkového řízení o přestupcích proti občanskému soužití, jež vykazují znaky domácího násilí. Cílem této práce je pokusit se alespoň částečně objasnit příčiny domácího násilí páchaného na těchto ženách. Dále se práce zabývá postavením těchto …více
Abstract:
This bachelor thesis concentrates on the issue of domestic violence against women. It focuses in particular on dealing with cases of domestic violence by the administrative authority in administrative offence proceedings concerning offences against civil coexistence that show signs of domestic violence. The goal of this thesis is to at least partially explain the causes of domestic violence against …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech