Bc. Vít Pištělka

Bakalářská práce

Život ohrožující stavy v těhotenství

Life-threatening conditions during pregnancy
Anotace:
Práce popisuje základní život ohrožující stavy v těhotenství. Na teoretickou část nava-zuje výzkum, který probíhal ve dvou formách. Zprácováním dat hospitalizovaných těhotných a zjištěním stavu vědomostí studentů zdravotnického zachranářství pomo-cí dotazníku. Ukázalo se, že nejčastějším stavem vedoucím k transportu ženy do po-rodnice mimo porod je potrat. Nejčastější komplikací v těhotenství je krvácení …více
Abstract:
The work describes the basic life-threatening conditions in pregnancy. The theoreti-cal part is followed by research, which took place in two forms. By processing the data of hospitalized pregnant women and ascertaining the state of knowledge of paramedics students by means of a questionnaire. Abortion is the most common indication for transport to a maternity hospital outside childbirth. Bleeding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotnické záchranářství / Zdravotnické záchranářství