Bc. Jakub Hladík

Bachelor's thesis

Firemní a manažerská etika jako systém řízení a zdroj konkurenceschopnosti

Corporate and business ethics management system as a source of competitiveness
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá firemní a manažerskou etikou jako systémem řízení a zdrojem konkurenceschopnosti firmy. Obsahem bakalářské práce je analýza zavedení a využití nástrojů etického řízení a prosazením návrhů do managementu vybrané firmy. Cílem bakalářské práce je zhodnocení a návrh řešení zlepšení manažerských procesů využívajících nástrojů etického řízení ve vybrané firmě.
Abstract:
This thesis deals with corporate and managerial ethics as a management system and a source of competitiveness. The content of the thesis is an analysis of the implementation and use of instruments of ethical management and enforcement proposals to the management of selected companies. The aim of the thesis is to evaluate and design solutions improve management processes using the tools of ethical management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní