Tomáš Havran

Diplomová práce

Analýza a návrhy možného využití polyfunkčního objektu Radost

Analysis and Design of the Possible Use of the Multifunctional Object Radost
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu polyfunkčního objektu Radost v Praze 3-Žižkov a možnostmi jeho lepšího využití. Zastarale vyhlížející památkově chráněný objekt z roku 1934 zákazníky příliš neláká ani nabízenými službami, a to i přes lukrativní umístění v blízkosti centra Prahy. Cílem práce je návrh jeho možného efektivnějšího využití na základě výsledků kvalitativního (individuální …více
Abstract:
The Master’s thesis deals with the analysis of the current state of the multifunctional building Radost in Prague 3-Žižkov and the possibilities of its better use. The obsolete-looking listed building from 1934 does not attract customers even with the services offered, despite its lucrative location near the Prague centre. The objective of the thesis is to propose its possible more effective use based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: David Říha
  • Oponent: Vítězslav Vala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80536