Zuzana KRÁLOVÁ

Bakalářská práce

ODĚVNÍ KOLEKCE. TIBET 1624 MADRID "ARS UNA, SPECIES MILLE" Free Tibet, Free forms Save Tibet, Save tradition

TIBET 1624 MADRID. "Ars una, species mille". Free Tibet, Free forms. Save Tibet, Save tradition
Anotace:
Tato bakalářská práce je založena na hlubokém studiu dvou kultur - tibetské a španělské. V regionálních krojích Španělska je skryté velké bohatstvé, stejně tak v tradičním oděvu v Tibetu. Kolekce obsahuje 6 oděvů, které jsou odlišeny svou vlastní individualitou.
Abstract:
This work is based on the deep study of two culture - tibetian and spanish. There is a lot of splendour of the regional garment in Spain and Tibet. The collection contains in 6 clothes which are differentiated in their own individualities.
 

Klíčová slova

oděv tradice Tibet Madrid
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. ak.mal. Mrázek Bohdan
  • Oponent: Ing. Petr Tylínek, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta umění a designu

Bakalářský studijní program:
Výtvarná umění

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.