Ing. Petr Doležal

Master's thesis

Možnosti využití prvků New Public Managementu při řízení územně samosprávných celků

Range of Usage of New Public Management Components in Local Administrative Management
Abstract:
New Public Management je jedním ze světových přístupů v oblasti řízení veřejné správy a jeho přínosy lze sledovat v anglosaských zemích i v zemích západní Evropy především v posledních dvaceti letech. New Public Management představuje široké spektrum přístupů a nástrojů, které byly použity v různých zemích za účelem zvýšení efektivity a výkonnosti veřejné správy. Jedním z nástrojů je contracting veřejných …more
Abstract:
New Public Management is one of the universal approaches in the area of public management, and its benefits can be seen particularly in the last twenty years both in Anglo-saxon countries and countries of Western Europe. New Public Management consists of wide range of approaches and tools that were used in various countries to increase effectiveness and productivity of public management. One of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2006
  • Supervisor: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta