Ing. Petr Doležal

Master's thesis

Možnosti využití prvků New Public Managementu při řízení územně samosprávných celků

Range of Usage of New Public Management Components in Local Administrative Management
Anotácia:
New Public Management je jedním ze světových přístupů v oblasti řízení veřejné správy a jeho přínosy lze sledovat v anglosaských zemích i v zemích západní Evropy především v posledních dvaceti letech. New Public Management představuje široké spektrum přístupů a nástrojů, které byly použity v různých zemích za účelem zvýšení efektivity a výkonnosti veřejné správy. Jedním z nástrojů je contracting veřejných …viac
Abstract:
New Public Management is one of the universal approaches in the area of public management, and its benefits can be seen particularly in the last twenty years both in Anglo-saxon countries and countries of Western Europe. New Public Management consists of wide range of approaches and tools that were used in various countries to increase effectiveness and productivity of public management. One of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedúci: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta