Stanislava Spišáková

Bakalářská práce

Politické strany na Slovensku v rokoch 1989-2006 a ich vplyv na občiansku spoločnosť

Politické strany na Slovensku 1989-2006 a jejich vliv na občanskou společnost
Anotace:
Cíl práce spočíva především v analýze stranického systému a občanské společnosti na Slovensku v letech 1989 až 2006 (kdy se konaly poslední parlamentní volby), jejich vzájemné dynamice a vlivu. Pád komunistického režimu odstartoval proces demokratizace a s tím i vznik nového stranického systému, který podnítil zrod slovenské společnosti. K tomu přispěla další klíčová událost - rozpad České a Slovenské …více
Abstract:
The primary goal of this thesis is the analysis of the party system and civil society in Slovakia between 1989 and 2006 (when the last parliamentary elections were held), their dynamics and mutual influence. The collapse of the Communist regime started the process of democratization and the emergence of a new party system, which sparked the birth of Slovakian society. In addition to that, the process …více
Abstract:
Cieľ práce spočíva predovšetkým v analýze straníckeho systému a občianskej spoločnosti na Slovensku medzi rokmi 1989 a 2006 (kedy sa konali posledné parlamentné voľby), ich vzájomnej dynamike a vplyvu. Pád komunistického režimu odštartoval proces demokratizácie a s tým aj vznik nového straníckeho systému, ktorý podnietil zrod slovenskej spoločnosti. K tomu prispela aj ďalšia kľúčová udalosť - rozpad …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Karel Müller
  • Oponent: Petr Vymětal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15625

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie