Stanislava Spišáková

Bachelor's thesis

Politické strany na Slovensku v rokoch 1989-2006 a ich vplyv na občiansku spoločnosť

Politické strany na Slovensku 1989-2006 a jejich vliv na občanskou společnost
Abstract:
Cíl práce spočíva především v analýze stranického systému a občanské společnosti na Slovensku v letech 1989 až 2006 (kdy se konaly poslední parlamentní volby), jejich vzájemné dynamice a vlivu. Pád komunistického režimu odstartoval proces demokratizace a s tím i vznik nového stranického systému, který podnítil zrod slovenské společnosti. K tomu přispěla další klíčová událost - rozpad České a Slovenské …more
Abstract:
The primary goal of this thesis is the analysis of the party system and civil society in Slovakia between 1989 and 2006 (when the last parliamentary elections were held), their dynamics and mutual influence. The collapse of the Communist regime started the process of democratization and the emergence of a new party system, which sparked the birth of Slovakian society. In addition to that, the process …more
Abstract:
Cieľ práce spočíva predovšetkým v analýze straníckeho systému a občianskej spoločnosti na Slovensku medzi rokmi 1989 a 2006 (kedy sa konali posledné parlamentné voľby), ich vzájomnej dynamike a vplyvu. Pád komunistického režimu odštartoval proces demokratizácie a s tým aj vznik nového straníckeho systému, ktorý podnietil zrod slovenskej spoločnosti. K tomu prispela aj ďalšia kľúčová udalosť - rozpad …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 2. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2009
  • Supervisor: Karel Müller
  • Reader: Petr Vymětal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15625

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Politologie / Politologie