Bc. Karel Brabec

Diplomová práce

Zvýšení účinnosti motivačního systému ve vybrané organizaci

Effectivity Increasing of Motivational System in Chosen Organization
Anotace:
Práce je zaměřena na zvýšení účinnosti motivačního systému vybraného podniku. V teoretické části se práce zaměřuje na vymezení teoretických přístupů motivace, angažovanosti, motivačního systému podniku a odměňování pracovníků, nutných pro porozumění jejich obsahu. V praktické části práce popisuje zkoumaný podnik, analyzuje motivační systém podniku a navrhuje opatření, která povedou ke zvýšení účinnosti …více
Abstract:
The thesis focuses on increasing effectiveness of motivation system of a selected company. In the theoretical part the work deals with introducing theoretical concepts of motivation, engagement, motivation system of company and employee reward system that are essential to comprehend the content of the thesis. In the practical part the work describes the selected company, analyzes its motivation system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří F. Urbánek, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management