Bc. Stanislava Rotterová

Bakalářská práce

Jak spolupracuje a komunikuje lesní mateřská škola s místní komunitou

Cooperation of forest kindergarden with local community
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat způsoby komunikace a spolupráce lesní mateřské školy s místní komunitou. Požadavek na zpracování tohoto tématu vyšel z Asociace lesních mateřských škol ČR. Práce reflektuje zkušenosti pracovníků ze čtyř různých lesních mateřských škol a všímá si, jak zaměstnanci jednotlivých škol vnímají potřebnost vzájemné komunikace a spolupráce s místní komunitou, případně jak …více
Abstract:
The aim of the bachelor’s thesis is to analyze ways of communication and cooperation of forest kindergartens with the local community. The topic was recommended by the Association of forest kindergartens in the Czech Republic. The work reflects the experiences of four different forest kindergartens and notices, how employees of each school perceive the importance of mutual communication and cooperation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta