Theses 

Jak spolupracuje a komunikuje lesní mateřská škola s místní komunitou – Bc. Stanislava Rotterová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Stanislava Rotterová

Bachelor's thesis

Jak spolupracuje a komunikuje lesní mateřská škola s místní komunitou

Cooperation of forest kindergarden with local community

Abstract: Cílem bakalářské práce je analyzovat způsoby komunikace a spolupráce lesní mateřské školy s místní komunitou. Požadavek na zpracování tohoto tématu vyšel z Asociace lesních mateřských škol ČR. Práce reflektuje zkušenosti pracovníků ze čtyř různých lesních mateřských škol a všímá si, jak zaměstnanci jednotlivých škol vnímají potřebnost vzájemné komunikace a spolupráce s místní komunitou, případně jak nedostatečné zapojení komunity poznamenalo chod či existenci konkrétního předškolního zařízení. V empirické části byla využita kvalitativní metodologie, polostrukturované rozhovory a otevřené kódování.

Abstract: The aim of the bachelor’s thesis is to analyze ways of communication and cooperation of forest kindergartens with the local community. The topic was recommended by the Association of forest kindergartens in the Czech Republic. The work reflects the experiences of four different forest kindergartens and notices, how employees of each school perceive the importance of mutual communication and cooperation with the local community, or how the lack of community involvement influenced the operation or existence of every school. A qualitative methodology, semistructured interviews and open coding were used in the empirical part.

Keywords: Komunita, komunikace, rodina, lesní mateřská škola, předškolní vzdělávání, životní styl, výchova, spolupráce.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 17:50, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz