Mgr. Vladimír Matejovský

Bachelor's thesis

Podpora shlukování webových stránek pomocí link mining.

Improving the Web Page Clustering through Link Mining
Abstract:
This thesis deals with improving web page clustering through link mining. The text of the thesis is focused on data mining, text mining, text clustering and keyword extraction approaches. It also discusses the possibilities of their combinations. The practical part of the thesis consists of both the implementation of the mentioned techniques and the real data experiments. The developed tool – KIWI …viac
Abstract:
Táto práca sa zaoberá podporou zhlukovania textov z webu znalosťami získanými z dolovania odkazov. Text práce postupne popisuje dolovanie z dát, dolovanie z textov, zhlukovanie textov a extrahovanie kľúčových slov. Praktická časť práce pozostáva z implementácie spomínaných techník a experimentov na reálnych dátach. Výsledná aplikácia KIWI je určená na zhlukovanie textov a extrakciu kľúčových slov zo …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedúci: RNDr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: RNDr. Šimon Suchomel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma