Theses 

Vybraný depozitní produkt – komparativní analýza – Bc. Jan Perlík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Perlík

Bachelor's thesis

Vybraný depozitní produkt – komparativní analýza

Selected a Deposit Product - a Comparative Analysis

Anotácia: Předmětem bakalářské práce „Vybraný depozitní produkt – komparativní analýza“ je analýza depozitních produktů se zaměřením na vybraný depozitní produkt, který je následně komparativně srovnán v analýze. Cílem bakalářské práce je uvést vybraný depozitní produkt ze současných depozitních produktů v bankovním sektoru České republiky do komparativní analýzy, dále uvést jeho fungování, předností a nedostatků. Z toho důvodu je popsán bankovní systém, produkty, se kterými se na bankovním trhu setkáváme, se zaměřením na depozitní produkty. Z daných depozitních produktů bylo vybráno stavební spoření a komparativně tak porovnána aktuální nabídka tří největších bank. Z komparativní analýzy, při které byly využity fiktivní příklady a hodnocení dle kritérií, vzešlo jako nejvýhodnější stavební spoření Tarif Variant od ČSOB.

Abstract: The subject of the bachelor „Selected Deposit Product – a Comparative Analysis.“ is an analysis of deposit products; the analysis focuses on the selected deposit product, which is then subject to a comparative analysis. The Aim of this work is to introduce the selected deposit product from products available in the Czech banking sector to the comparative analysis, further show its functioning, strengths and weaknesses. For this reason the banking system and products available on the banking market are described, with a focus on deposit products. Building society account was selected from the desposit products, and current offer of three largest banks was comparatively compared. Based on the comparative analysis, during which fictional examples and evaluation according to criteria were used, the Tarif Variant of ČSOB came as the most favourable building society account.

Kľúčové slová: Depozitní produkt, komparativní analýza, stavební spoření, Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, Česká spořitelna, a. s. Deposit product, a comparative analysis

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Vanda Hadrabová
  • Oponent: Ing. Marcela Soldánová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 11:15, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz