Bc. Blanka Iralová, DiS.

Diplomová práce

Rozvoj dovedností uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením v rámci sociálně terapeutické dílny

Skills development of the users with mental and combined disability in the socio-therapeutic workshop
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konkrétními dovednostmi uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením a činnostmi pomáhajících pracovníků v dané sociálně terapeutické dílně prováděnými za účelem rozvoje vybraných dovedností. Autorka si v rámci diplomové práce klade za cíl odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která zní: Jak jsou rozvíjeny dovednosti uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením v rámci …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the specific skills of the users with mental and combined disability and development activities of helping professions in the socio-therapeutic workshop. The aim of the thesis is to answer the research question: How the skills of users with mental and combined disability are developed through the work of helping professions in a selected socio-therapeutic workshop? The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií