Martina Hladíková, DiS.

Bakalářská práce

Rozvod a jeho dopad na psychiku rodičů a výchovu dětí

Divorce and its psychological effect on parents and upbringing of children
Anotace:
Předložená bakalářská práce pod názvem "Rozvod a jeho dopad na psychiku rodičů a výchovu dětí" se zabývá dopadem rozvodu na osamělého rodiče pečujícího o nezletilé dítě a jeho výchovu. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku rozvodu. Popisuje příčiny rozvodu, jeho fáze a následky rozvodu na pečujícího rodiče a jeho dítě. Snaží se popsat porozvodovou adaptaci neúplné rodiny. Podává přehled …více
Abstract:
This bachelor thesis entitled "Divorce and its impact on the psyche of parents and the upbringing of children" deals with the impact of divorce on single parents caring for a minor child and their education. The theoretical part is focuses on the issue of divorce. It describes the causes of divorce, the phases and the effects of divorce on the caring parent and their child. It tries to describe an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Dalajka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hladíková, Martina. Rozvod a jeho dopad na psychiku rodičů a výchovu dětí. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika