Bc. Lukáš Formánek

Bachelor's thesis

Charakteristika podvodního ragby

Characteristics of underwater rugby
Anotácia:
Autor: Lukáš Formánek Název práce: Charakteristika podvodního ragby Typ práce: Bakalářská práce Klíčová slova: podvodní ragby, delfínové vlnění Obsah: Práce se zaměřuje na problematiku podvodního ragby. Nahlíží na použitou výstroj, systematiku hry i na tělesné proporce hráčů. Zkoumá vnitřní propojení a souvislosti nasbíraných dat o hráčích podvodního ragby.
Abstract:
Author: Lukáš Formánek Title: Characteristics of underwater rugby Type of work: Bachelors work Key words: the underwater rugby, dolphin stroke Content: The work pursues the issues of underwater rugby. It observes employed equipment, systematic of the game as well as the physical proportions of players. It studies internal connections among collected data about underwater rugby players.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2013
  • Vedúci: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / odbor:
Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.