Bc. Marta Konířová

Master's thesis

Žákovské knihovny přerovských českých škol a jejich cenzura v době Rakouska-Uherska

Pupil's libraries of town Přerov Czech schools and their censorship during the Austro-Hungarian period
Anotácia:
Tato práce popisuje průběh cenzury neboli revize žákovských knihoven obecných a měšťanských škol v době Rakouska-Uherska (1867–1918). Tyto revize byly nařízeny ministerstvem kultu a vyučování, poprvé v roce 1875, poté v roce 1885 a naposledy v době 1. světové války (1915). Průběh revizí je přiblížen na příkladu škol města Přerova. Výnosy ministerstva kultu a vyučování, korespondence školních úřadů …viac
Abstract:
This thesis describes the process of censorship (also called revision) of pupil’s libraries of elementary and lower secondary schools during the Austro-Hungarian period (1867 – 1918). These revisions were ordered by the Ministry of Cultus and Instruction, for the first time in the year 1875, then in the year 1885, and last time during World War I. (1915). The revisions process is shown on town Přerov …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedúci: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta