Bc. Diana Al-Rofaiová

Diplomová práce

Vliv multikulturního prostředí na stravovací služby v lázeňství

The influence of multicultural environment on eating services in a spa sector
Anotace:
Diplomová práce pojednává o vlivu multikulturního prostředí na stravovací služby v lázeňství a současném stavu a využití dietního systému a dietního stravování ve společnosti Aristokrat Group. V práci byla zhodnocena hypotéza č. 1- Multikulturní klientela je spokojená s dietním lázeňským stravováním ve společnosti Aristokrat Group. Dále byla zhodnocena hypotéza č. 2- Ohled na multikulturní klientelu …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the influence of a multicultural environment on the catering services in spa care and the current situation and use of the diet meals system and diet meals in the Aristokrat Group company. In the work the hypothesis no. 1 – Multicultural clientele of the Aristokrat Group company is satisfied with the offered catering services – was evaluated. Hypothesis no. 2 – Consideration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Anna Doležálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství