Pavla Zemánková

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta po cévní mozkové příhodě

Nursing Process in a Patient after a Stroke
Anotace:
ZEMÁNKOVÁ, Pavla. Ošetřovatelský proces u pacienta s cévní mozkovou příhodou. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhD. Karolína Stuchlíková Praha 2021. s. 87 Bakalářská práce se zabývá problematikou cévních mozkových příhod. Teoretická část práce se dělí na 3 kapitoly. První kapitola se zaměřuje na obecné údaje o cévní mozkové příhodě, jako je rozdělení …více
Abstract:
ZEMÁNKOVÁ, Pavla. Nursing Process for Patient with Stroke. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.) Supervisor: PhDr. Karolína Stuchlíková. Prague 2021. str. 87 The Bachelor thesis deals with the issue of cerebral apoplexy (stroke). The theoretical part has three chapters. The first chapter contents general information regarding stroke, e.g. distribution of stroke, causes, clinical picture, diagnosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Karolína Stuchlíková, PhD.
  • Oponent: PhDr. Karolina Moravcová, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Všeobecné ošetřovatelství / Všeobecné ošetřovatelství