Bc. Dávid Lipták

Diplomová práce

Synergický efekt jednotlivých nástrojů integrované marketingové komunikace

Synergistic effect of individual tools in Integrated Marketing Communication
Abstract:
Thesis theme is the integrated marketing communication in the context of the synergies that should be bring by using of its tools. The topic is current, many companies have not found a way to overcome barriers to integration and effective communication yet. In my work I deal with analysis of specific tools used in the campaign, their interconnection and the idea, that not for each product is suitable …více
Abstract:
Téma diplomové práce je integrovaná marketingová komunikace v kontextu synergického efektu, který by mělo využití její nástrojů přinášet. Téma je aktuální, mnoho společností doposud nenašlo způsob, jak překážky integrace překonat a komunikovat efektivně. Ve své práci se zabývám rozborem konkrétních nástrojů použitých v kampani, jejich provázaností a myšlenkou toho, že ne pro každý produkt se hodí, …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní