Bc. Dávid Lipták

Master's thesis

Synergický efekt jednotlivých nástrojů integrované marketingové komunikace

Synergistic effect of individual tools in Integrated Marketing Communication
Abstract:
Thesis theme is the integrated marketing communication in the context of the synergies that should be bring by using of its tools. The topic is current, many companies have not found a way to overcome barriers to integration and effective communication yet. In my work I deal with analysis of specific tools used in the campaign, their interconnection and the idea, that not for each product is suitable …more
Abstract:
Téma diplomové práce je integrovaná marketingová komunikace v kontextu synergického efektu, který by mělo využití její nástrojů přinášet. Téma je aktuální, mnoho společností doposud nenašlo způsob, jak překážky integrace překonat a komunikovat efektivně. Ve své práci se zabývám rozborem konkrétních nástrojů použitých v kampani, jejich provázaností a myšlenkou toho, že ne pro každý produkt se hodí, …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Pavel Klička
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní