Bc. David BRHEL

Diplomová práce

Sledování degradačního potencíálu houbových organismů v průtokovém rotačním reaktoru.

Monitoring of the degradation potential of fungal organisms in the flow rotating reactor.
Anotace:
Houbové organismy patří mezi perspektivní organismy pro biodegradace polutantů, jako jsou barviva. V posledních letech je upoutána pozornost na houby bílé hniloby, které jsou potenciálně schopné biodegradovat člověkem vyrobené škodlivé látky. Tato práce se zaměřuje na degradační schopnost houbové kultury Dichomitus squalens. Hlavním cílem této práce bylo zkoumání schopnosti Dichomitus squalens dekolorizovat …více
Abstract:
Fungal organisms are among the most promising organisms for the biodegradation of environmental pollutants, such as dyes. In recent years, white rot fungi have drawn attention because of their potential capability for the biodegradation of man-made pollutants. This paper focuses on the degradation ability of the fungal culture Dichomitus squalens. The main focus of this paper is to investigate the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRHEL, David. Sledování degradačního potencíálu houbových organismů v průtokovém rotačním reaktoru.. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta