Bc. Eliška Smíšková

Bakalářská práce

Der deutsche Ursprung der Namen von Gemeinden in Südmähren mit der Ausrichtung auf die Regionen von Moravské Budějovice und Jemnice

German origin of names of communes in South Moravia focused on regions of Moravské Budějovice and Jemnice
Abstract:
The Thesis deals with the origin and emergence of villages' names. The villages are situated in two regions in the southwest of Moravia. At the beginning it dissertates briefly on the origin of the local villages and its names. The part of the Thesis also regards marginally with two scientific disciplines – onomastics and typonymy, and clarifies key terminology. Chapters dealing with chosen regions …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá původem a vývojem názvů obcí ve dvou jihozápadních regionech Moravy. Nejdříve stručně pojednává o vzniku místních jmen i samotných obcí. V této části je okrajově nahlédnuto do vědních disciplín onomastiky a toponymie a jsou tu objasněny stěžejní vědecké termíny. Dále se práce věnuje konkrétním regionům. Zpočátku celkově a potom se ve dvou částech zabývá jednotlivými obcemi …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta