David Navrátil

Bachelor's thesis

Analýza problému připravenosti jednotky požární ochrany ve vztahu k hrozbám, rizikům a ochraně obyvatelstva v obci

Analysis of the Problem of the Preparedness of the fire Protection Unit in relation to the Threats, Risks and Population Protection in the Municipality
Abstract:
Práce se zaměřuje na analýzu jednotky požární ochrany v obci ve vztahu k ochraně obyvatelstva a rizikům, které jsou spjaty s touto problematikou. Teoretická část je orientována především na vymezení pojmů v souvislosti s tématem práce. Dále je vymezen právní rámec a jeho problematika. Jsou zde zmíněny informace o jednotkách požární ochrany a jejich úkolech při zásahu. Praktická část je věnována jednotce …more
Abstract:
The thesis focuses on the analysis of the fire protection unit in the municipality, in relation to the protection of the population and the risks associated with this issue. The theoretical part is aimed especially at defining the concepts connected with the topic of the thesis. Furthermore, a legal framework and related issues are defined. The information about fire units and their tasks on duty are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Navrátil, David. Analýza problému připravenosti jednotky požární ochrany ve vztahu k hrozbám, rizikům a ochraně obyvatelstva v obci. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Protection of Population / Protection of Population