David Navrátil

Bakalářská práce

Analýza problému připravenosti jednotky požární ochrany ve vztahu k hrozbám, rizikům a ochraně obyvatelstva v obci

Analysis of the Problem of the Preparedness of the fire Protection Unit in relation to the Threats, Risks and Population Protection in the Municipality
Anotace:
Práce se zaměřuje na analýzu jednotky požární ochrany v obci ve vztahu k ochraně obyvatelstva a rizikům, které jsou spjaty s touto problematikou. Teoretická část je orientována především na vymezení pojmů v souvislosti s tématem práce. Dále je vymezen právní rámec a jeho problematika. Jsou zde zmíněny informace o jednotkách požární ochrany a jejich úkolech při zásahu. Praktická část je věnována jednotce …více
Abstract:
The thesis focuses on the analysis of the fire protection unit in the municipality, in relation to the protection of the population and the risks associated with this issue. The theoretical part is aimed especially at defining the concepts connected with the topic of the thesis. Furthermore, a legal framework and related issues are defined. The information about fire units and their tasks on duty are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Navrátil, David. Analýza problému připravenosti jednotky požární ochrany ve vztahu k hrozbám, rizikům a ochraně obyvatelstva v obci. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe