Bc. Ema Žáčková

Bachelor's thesis

Psychologické prediktory studijní neúspěšnosti

Psychological predictors of study failure
Anotácia:
Hlavním tématem této bakalářské práce je představení faktorů, které působí na akademický výkon. Konkrétním cílem je pak nalezení možných prediktorů studijní neúspěšnosti, a to u studentů pedagogických fakult. V teoretické části se zabýváme popisem školního úspěchu a dalšími pojmy v kontextu studia, které jsou pro tuto práci stěžejní. V praktické části hledáme vztahy mezi úspěšností (měřenou průměrem …viac
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is introduction of factors which may impact academic performance. Afterwards, the specific aim of the thesis is to find possible predictors of academic failure, specifically among students of pedagogical faculties. In theoretical part we deal with the description of academic success and other terms in academic context, which are fundamental for the thesis. In …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedúci: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta