Theses 

Demografický vývoj v krajských městech ČR – Bc. Petr Neuwirth

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků

Bc. Petr Neuwirth

Bakalářská práce

Demografický vývoj v krajských městech ČR

Demographic development in regional towns of the Czech Republic

Anotace: Bakalářská práce se zabývá demografických vývojem v krajských městech ČR. V teoretické části jsou pro potřeby bakalářské práce definovány základní pojmy demografie, použitá metoda lineární regrese a územní členění ČR. V praktické části je analyzován demografický vývoj v krajských městech ČR v pěti ukazatelích a to vývoj počtu obyvatel, narozených, zemřelých, přistěhovaných a vystěhovaných ve sledovaném období od roku 1971 do roku 2008. Výsledkem bakalářské práce je zjištění společných tendencí v demografickém vývoji krajských měst ČR a srovnaní demografického vývoji mezi krajskými městy ČR.

Abstract: Bachelor thesis deals with the demographic development in regional towns of the Czech Republic. In the theoretical part of the thesis are defined the basic concepts of demography, the method linear regression and the region allocation of the Czech republic. In the practical part is analyzed demographic development in regional towns of Czech Republic.in five indicators (the development of population, births, deaths, immigrates and emmigrates) in the period from 1971 to 2008. Result of this work is to identify common trends in demographic development in the regional towns of the Czech Republic and compare demographic development between the regional towns of the Czech Republic.

Klíčová slova: demografie, krajská města ČR, demografický vývoj, počet obyvatel

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=10826 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Neuwirth, Petr. Demografický vývoj v krajských městech ČR. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 06:21, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz